رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۴ تیر ۱۳۹۸

رئیسی در جمع عمومی مردم سنندج در سالن آزادی این شهر - نمایش محتوای خبر

 

 

رئیسی در جمع عمومی مردم سنندج در سالن آزادی این شهر

💢 کردستان، استانی فرهنگی و تمدن ساز است.

💢 فرهنگ غنی کردی مربوط به دیروز و امروز نیست و همه مورخین، اندیشمندان وفرهنگیان به این مسئله اذعان دارند.

💢 کردستان هر قدمش یادآور شهادت و شهامت است و دارای ظرفیت ها و ثروت های انباشه شده در بخش آب، خاک،  هوا و زمین است.

💢 حقوق همه در قانون اساسی گنجانده شده و کسی نباید برای انجام کاری برای مردم بر سر آنها منت بگذارد.

💢قاچاق کالا کولبری نیست بلکه کانتینرهای بزرگی است که میلیاردی فضای کشور را به قاچاق آلوده کرده اند.

💢 بیگانگان گرهی از کشور نگشودند و هرجا منافعشان در آن باشد وارد می شوند.

💢 ما در کردستان کمبود آب نداریم بلکه مشکل مدیریت آب داریم.

💢چرا ذخایر صندوق فرهنگیان توسط چند نفر به یغما رفت؟

💢 می توان بحران بیکاری را از کشور زدود.

💢در کشور "ما " و " اهل سنت " نداریم و همه ما هستیم و کشور متعلق به همه است.