زمین خانه ماست

برنامه زمین خانه ماست ویژه برنامه 30 دقیقه ای به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط از تولیدات مرکز لرستان تولید و پخش شد .

برنامه زمین خانه ماست ویزه برنامه ای است که برای توصیه هایی درباره نگهداری از محیط زیست تهیه و تولید شده است.انحجمن علمی بهداشت محیط  ایران هر ساله با همکاری دانشگا های علوم پزشکی سراسر کشور همایشی تحت عنوان همایش ملی علمی پژوهشی عرصه بهداشت محیط زیست کشور بصورت مقالات سخنرانی و پوستر ارائه کپمی گردد.بهداشت حرفه ای محیط مدرن ریشه در جنبش عمومی بهداشت و سلامت مردم انگلستان دارد. این موضوعتوسط سر ادوین چادویک که مسئول لغو قوانین ضعیف و موسس و رئیس انجمن بازرسان بهداشت عمومی 1884 بود پایه گذاری شد که امروزه موسسه حرفه ای بهداشت محیط نامیده شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:الهام نظری

گوینده:عاطفه قاسمی

نویسنده:الهام نظری

صدا بردار:صحبت االه امیدی

تاریخ تولید: 1396/12-11