زنان عشایر

جلگه های میان دره ای لرستان در تابستان گرم و در زمستان معتدل است. اعتدال هوای کوهستان و مراتع فراوان آن و ملایمت هوای جلگه های جنوبی و مرتفع در زمستان سبب گسترش زندگی کوچ نشینی در این استان گردیده است. عشایر لرستان علاوه بر کشاورزی و دامداری از میوه های جنگلی و سبزی های کوهستانی مخصوصا میوه بلوط استفاده می کنند. زنان عشایر علاوه بر کارهای خود در کشاورزی پا به پای مردان در کار و تلاش هستند و در کنار آن به قالی بافی، جاجیم، گلیم و بافت سیاه چادر می پردازند و همچنین به شیردوشی، تهیه لبنیات و پشم ریزی مشغول می باشند.