ساخت عروسک دختر بچه با اشکال هندسی

به مقواهای صورتی، قرمز، سفید، قهوه ای تیره، بنفش، قیچی کاغذ بری و چسب مایع نیاز داریم تا بتوانیم عروسک زیبایی درست کنیم. ابتدا از رنگ صورتی نیم دایره درست می کنیم سپس مقوای سفید رنگ را به صورت دایره بزرگ برش می زنیم و دو دایره کوچک به یک اندازه درست می کنیم. دوتا نیم دایره صورتی، دو دایره بنفش به یک اندازه، دوتا بیضی قهوه ای به یک اندازه، یک نیم دایره قرمز رنگ، دوتا دایره قهوه ای رنگ، دوتا مربع کوچک به رنگ سفید درست کرده و در نهایت با دایره بزرگ به رنگ صورتی شروع می کنیم.

ابتدا دایره بزرگ سفید رنگ را روی نیم دایره صورتی می گذاریم. دوتا نیم دایره صورتی را به صورت مورب زیر دایره سفید قرار می دهیم. سپس موهای زیبای دختربچه را با شکل های بیضی قهوه ای روی دایره می گذاریم. برای عینک با دو دایره بنفش و دو دایره سفید رنگ را روی آن گذاشته و چشمهای دختر را با دایره های قهوه ای کوچک درست می کنیم. اکنون با نیم دایره قرمز رنگ، لب و دهان زیبای دختر بچه را روی دایره سفید رنگ گذاشته و دو تا دندان زیبا هم با مربع های کوچک روی نیم دایره قرمز رنگ درست می کنیم.

Loading the player...