جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

سالیانه 11 هزار هکتار از اراضی استان به کشت مکانیزه تبدیل می‎شود - نمایش محتوای خبر

 

 

سالیانه 11 هزار هکتار از اراضی استان به کشت مکانیزه تبدیل می‎شود

سالیانه 11 هزار هکتار از اراضی استان به کشت مکانیزه تبدیل می‎شود

استاندار لرستان گفت: قرار است سالیانه 11 هزار هکتار از اراضی استان از شیوه آبیاری سنتی غرقابی به کشت مکانیزه تبدیل شود که در مورد این مهم با معاون وزیر جهاد کشاورزی جهت تأمین اعتبار لازم صحبت شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، هوشنگ بازوند در جمع خبرنگاران، افزود: چالشهای فراوانی در بخش کشاورزی به دلیل خشکسالیهای اخیر در لرستان بهوجود آمده است که در این نشست در خصوص نوع کشت، ارائه الگوی کشت به کشاورزان و چگونگی حذف محصولات کشاورزی آبدوست و نحوه افزایش راندمان آبیاری بحث و تبادل نظر شد.

وی اظهار کرد: آقای دکتر آقایی معاون امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار داشتند که اعتباراتی که سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان و بازدید وزیر جهاد کشاورزی اختصاص داده شد تقریباً همه اجرایی شده که در این بخش تولیدات دامی و تولیدات گیاهی به تعهدات عمل شده است.

استاندار لرستان تصریح کرد: در بخش انتقال آب و بالا بردن راندمان آبیاری مبلغ 30 میلیارد تومانی که در اختیار جهاد کشاورزی لرستان قرار داده شده هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در این رابطه گفت: در راستای مصوبات سفر هیئت محترم دولت به  استان لرستان در سالگذشته 303000 میلیون ریال به بخش کشاورزی استان از محل اعتبارات مدیریت بحران اختصاص یافت.

غضنفری افزود: کل مبلغ نیز صددرصد تخصیص داده شد که در این راستا 126000 میلیون ریال جهت اجرای کانالهای آببر به طول 105 کیلومتر بوده است که این مهم در سطح استان به اجرا درآمده و کل تعهد بهطور صددرصد انجام یافت.

وی اظهار کرد: همچنین 177000 میلیون ریال جهت احداث تکمیل 9 ایستگاه پمپاژ اختصاص پیدا کرده که کل مبلغ بهطور کامل اختصاص پیدا کرده است که در این راستا دو ایستگاه از 9 ایستگاه به بهرهبرداری رسیدند.

این مقام مسئول تصریح کرد: بقیه بهطور میانگین از پیشرفت فیزیکی بالای 75 درصد برخوردار هستند که حداکثر تا پایان آبانماه به بهرهبرداری خواهند رسید.