سالینا میرزاوند

سالینا میرزاوند فرزند ایمان متولد 19 شهریور ماه 1390 از خرم آباد است.