سبک زندگی اسلامی ایرانی

راجع به سبک زندگی اسلامی ایرانی باید گفت که این سبک زندگی تعابیر مختلفی می تواند داشته باشد و مطابقت این سبک زندگی ایرانی با اسلامی آن برگرفته از آیات و روایات و از محضر ائمه اطهار (ع) است.

منش و گفتار و کردار و رفتار انسان می تواند یک سبکی باشد و سبک اسلامی ایرانی را به دلیل آن جایگاه اصلی که دارد می توان مطابقتش را در مسیر زندگی افراد دید.

اگر بخواهیم الگویی موفق در مسیر زندگی دینی معرفی کنیم باید از محضر ائمه اطهار و مردم بزرگ ایران اسلامی از همین الگو برداری کنیم. یکی از الگوهای اسلامی چگونگی زندگی کردن در جامعه است که اگر انسان بداند در جامعه چطور زندگی کند قطعا موفق خواهد شد. بایدها و نبایدهای زندگی، چه کارهایی را انسان باید انجام بدهد و چه کارهایی را باید ترک کند.

مصداق معروف همان امر به معروف و نهی از منکر است و به امید اینکه با الهام از محضر حق تعالی و عمل به امر به معروف و نهی از منکر بتوانیم الگویی خوب را داشته باشیم.