جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

سخنرانی 8: موضوع اخلاص در عمل - حجت الاسلام سید محسن موسوی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سخنرانی 8: موضوع اخلاص در عمل - حجت الاسلام سید محسن موسوی

Loading the player...

سخنرانی 8: مومنانه در ماه عاشقی - موضوع اخلاص در عمل - حجت الاسلام سید محسن موسوی

سیمای مرکز لرستان

مونتور: لیلا محمدی