جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

سرانه پژوهشی دانشگاه آزاد لرستان بین 6 تا 8 درصد بودجه است - نمایش محتوای خبر

 

 

سرانه پژوهشی دانشگاه آزاد لرستان بین 6 تا 8 درصد بودجه است

سرانه پژوهشی دانشگاه آزاد لرستان بین 6 تا 8 درصد بودجه است

مدیر پژوهشی ستاد هماهنگی دانشگاههای آزاد لرستان گفت: کاربردی کردن پژوهشها اولویت این دانشگاه است.

قنبری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، افزود: سرانه پژوهشی دانشگاه آزاد لرستان بین 6 تا 8 درصد از بودجه درآمدهای کل است و البته این سرانه در برخی از موارد تا 10 درصد نیز متغیر است.

وی بیان کرد: دانشگاه آزاد لرستان در نظر دارد که بر روی طرحهایی که قابلیت تبدیل به محصول و ثروت دارند، پژوهشهای کاربردی انجام دهد.

قنبری اضافه کرد: شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاه آزاد لرستان در حال بررسی روی چند طرح دانش بنیان هستند تا اقتصادی بودن آنها بررسی شود و در صورت موافقت نهایی آنها را کاربردی خواهیم کرد.