سرای پارسی

 

برنامه سرای پارسی از تولیدات میان برنامه 5 دقیقه از تولیدات مرکز لرستان تولید و پخش میشود.

برنامه سرای پارسی برنامه 5 دقیقه از تولید مرکز لرستان که در این برنامه کارشناس موضوعی برنامه برای شنوندگان و مخاطب برنامه  درباره ی استفاده ی درست کلمات و واژه ها را در گفتار و نوشتار بیان میکنند.در برنامه سرای پارسی درباره اینکه ما چگونه میتوانیم درست بیان کنیم ،درست بنویسیم،درست نگارش کنیم و موضوعاتی در این باره که میتوانند اطلاعات کامل و جامعه ای را در اختیار شنونده قرار دهد.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده:اذر اریایی

کارشناس:عزت الله سپهوند

تاریخ تولید: 1397-6-1