سرخ نامه

پرده اول

حسین وارث آدم و حسین آبروی آدم.

حسین شهید جاوید و حسین شاهد حاضر.

حسین تعصب شیعه و حسین هویت شیعه.

... و حسین خون خدا بر زمین خدا.

پرده دوم

اباالفضل پوربوتراب و ابالفضل یادگار بوتراب.

ابالفضل یار ولا و ابالفضل پرچمدار کربلا.

ابالفضل شیر نینوا و ابالفضل سقای بی ریا.

... و ابالفضل تشنه اعتقاد، نه تشنه آب.!

پرده سوم

زینب، تنها سردار تنهای پس از کربلا! زینب قافله سالار دشت نینوا!

اگر داغ دل بود او دیده بود، اگر خون دل بود او خورده بود.(1)

اما شگفتا که جز زیبایی ندیده بود.

 زینب، نوای به بغض نشسته در نَفیر چَمَر، (2)

زینب پژواک ندا ی حلق بریده برادر،

آن سردار سروقامت بر نی نشسته، که چون ستبر کوه در مقابل حرامیان ایستاده بود.

سرّ نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود،

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود.(3)

 و او روایت کرد حکایت شیدایی آن سلسله جنبان سرخ حسینی را...

... و بماند تا قیامت در نگاه روزگاران:

کربلا عصاره تاریخ، محرم هویت شیعه و عاشورا آبروی عشق.

پانوشت:

1. شعر اگر دل دلیل است: قیصر امین پور

2. چَمَر: یکی از باستانی ترین آیین های برجای مانده در ایران که به احتمال  بسیار زیاد برآمده از تمدن عیلام است.در فرهنگ مردوخ به معنای دایره، حلقه و دهل عزا و در لغت نامه به معنی آشکار و نهان است. در مناطق روستایی و عشیره ای استانهای لرستان، کرمانشاه، ایلام و کهکیلویه، چمر آیین غمباری است که در سوگ عزیزان از دست رفته نواخته می شود.

3. شعر چشمه: قادر طهماسبی(فرید)