سرطان خون

یکی از معظلاتی که گریبانگیر قشر نسبتا زیادی از بیماران را شامل می شود سرطان خون است که انواع مختلفی دارد و تا مدت طولانی فرد را درگیر خودش می کند.

سرطان خون در واقع افزایش و رشد بی قائده و بی قانون از سلول هایی است که در مغز و استخوان قرار دارد و از روندهای رشد تبعیت نمی کند. از مغز و استخوان شروع می شود و تمام ارگانهای بدن را درگیر می کند که البته به دو دسته حاد و مزمن تقسیم می شود که حاد آن از سن پایین شروع می شود و علت خاصی ندارد. فقط بعضی از عوامل در آن دخیل هستند مصلا مواجه شدن با مواد شیمیایی یا قرار گرفتن در مکانهایی که دچار بمب اتمی شده اند. آن چیزی که به  طور کلی وجود دارد تقریبا تغییرات ژنتیکی است و اغلب جنبه ارثی ندارند.