سرود انقلاب( کلیپ تصویری)

انقلاب انقلاب انقلاب اسلامی جسم من، جان من، خون من تو را حامی انقلاب انقلاب انقلاب اسلامی جسم من جان من خون من تورا حامی ای خون بهای شهیدان پر ثمر نهال ایمان ای شعله های فروزان جلوه ی خروش انسان پاس می دارمت زجان ای گرفته سامان زخون جوانان یادگار یاران ای انقلاب ای زتو گریزان تبهکار دوران ای غریو طوفان ای انقلاب تویی تویی تو یادگار نینوا امتداد کربلا حاصل تلاش انبیاء تویی تویی تو فتح نصرت خدا دست قدرت خدا در مصاف فتنه و ریا روزها کوشم و شب نخوابم پاس میدارم از انقلابم ای خون بهای شهیدان پر ثمر نهال ایمان ای شعله های فروزان جلوه ی خروش انسان پاس می دارمت زجان تا ابد چو عمار استوار و بیدار در ره ولایت میمانم در مکتب شهیدان درس عشق و ایمان درس استقامت میخوانم من انقلابیم هم صدای رهبرم تا بود نفس مرا دم ز انقلاب میزنم مگر دمی خدا فرصتی دهد مرا جان خود کنم فدا بهر خاک پاک میهنم روزها کوشم و شب نخوابم پاس میدارم از انقلابم

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید: تامین برنامه شبکه افلاک معاونت فضای مجازی مونتور: لیلا محمدی