سریال شمعدانی

شمعدونی یک سریال ایرانی در ۵۰ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای است این مجموعه داستان دو خانواده مظاهری و سعادتی را بیان می‌کند. خانواده مظاهری شامل هوشنگ (محمد نادری) پدر خانواده، زهره (آتنه فقیه نصیری) مادر خانواده و کارمند بانک، سارا (ویدا جوان) دختر بزرگ که در آزمون تخصص پزشکی مردود شده، و سعید (امیر کاظمی) پسر بیکار خانواده است. خانواده سعادتی شامل عطا (حسن معجونی) پدر که با هوشنگ در این داستان مشکلاتی دارد، و شیرین (نگار عابدی) مادر، و ارشیا (عرفان برزین) که پسر کوچکی بسیار خبرچین و بازیگوش است. داستان به معضلات اجتماعی و فرهنگی به‌طور مستقیم یا معکوس از طریق این دو خانواده می‌پردازد

Loading the player...
سال تولید: 1392
عوامل تولید:

 بازیگران:

 (محمد نادری)

(آتنه فقیه نصیری) 

(ویدا جوان)

(امیر کاظمی)

(حسن معجونی) 

(نگار عابدی)

(عرفان برزین)