سر سلسله مردم آزاد، حسین جان

در این ویدئو عزاداری مردم لرستان در ایام ماه محرم با مداحی سپهوند است.

مردم با نوحه خوانی مداح اهل بیت در دسته های عزاداری و سینه زنی ارادت خود را به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ابراز می دارند.

Loading the player...