سفارشات پیامبر گرامی به امام علی (ع)

پیامبر گرامی اسلام شمشیری را به حضرت علی (ع) دادند و خطاب به حضرت فرمودند: آن را به بازار آهن فروشان ببر و بر روی شمشیر این مطالب را حکاکی کن. یکی اینکه نسبت به کسی که به تو بدگویی می کند نیکویی کن و ببخش کسانی را که به تو ظلم می کنند.

چنانکه نبی اکرم (ص) زمانی که مشرکین مکه وی را از آنجا بیرون کردند و حضرت به مدینه رفتند و بعد از مدتی تعداد مسلمانان زیاد شد به سمت مکه آمدند و مکه را فتح کردند عده ای شعار می دادند امروز روز انتقام گرفتن است. حضرت فرمودند: شعار را عوض کنیم بلکه امروز روز رحمت است. روز گذشت نسبت به برادران و کسانی که به ما بدی کرده اند.

Loading the player...