سلام لرسو

برنامه  زنده سلام لرسوبه مدت 90 دقیقه از صدای مرکز لرستان پخش میشود

برنامه سلام لرسو برنامه ای اجتماعی است که به صورت زنده از ساعت 6:30 دقیقه تا ساعت 8 صبح هر روز از رادیو پخش میشود . در برنامه سلام لرسو  سعی میشود مسائل اجتماعی روز در قالب ایتمهای متفاوت تهیه و پخش شود. اطلاع رسانی در باره موارد روز  که شامل امار درباره ترافیک ،موارد پزشکی،بحث درباره طبیعت و نگهداری از مراتع ،اطلاعات هواشناسی،و با توجه به موضوعات تقویمی که در بارنامه از کارشناسان معتبر استفاده میشود.در برنامه درباره بیماری ها از دکتر مجید مخیری برای اطلاعت اموزشی استفاده می کنند.از سرهنگ هشمت االه اسکینی برای اطلاعات راهنمایی و رانندگی . از خانم اکبری برای اطلاعات هواشناسی استفاده میشود و از موضوعات تقویمی با توجه به موضوعات خاص با کارشناس مورد نظر هماهنگی کردهو پخش میشود.در این برنامه سعی میشود درباره قانونمندی و موضوعات  حاشیه ای ان نیز برداخته شود.ایتم صبح و سلامت و غذای سالم نیز در این برنامه تولید میشود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: علی رضا احمدی

گوینده:مسعود بهرام نژاد

صدابردار:داود نظری،سیامک امرایی،سامان کرمپوریان

نویسنده:علی رضا احمدی

گزارشگر:احسان شیران

تاریخ تولید: 1395-5-10