سلام لرسو

برنامه سلام لرسو برنامه ای 60 دقیقه ای از صدای مرکز لرستان به صورت زنده پخش میشود.

برنامه سلام لرسو برنامه اجتماهی فرهنگی است که به مدت 60 دقیقه به صورت زنده ببرای اقشار مختلف مردم  بارو یکرد های مختلف و موضوعات مختلف پخش میشود. برنامه سلام لرسو به موضوعات روزمره که مردم با درگیر هستند .مشکلات و مسائل مربوط به خود را بیان می کنند و مسولین جوابگوی انها هستند.در واقع برنامه پل ارتباطی بین مردم و مسوولین هست.در برنامه سلام لرسو جهت اطلاع رسانی با هواشناسی،نیروی انتظامی،پلیس راهور،علوم پزشکیو ادارات و نهادهای مختلف برحسب ضرورت ارتباط برقرار میشود.برنامه سلام لرسو در واققع سعی میکندتا با اطلاع رسانی کامل مشکلات رابیان و بتواند گره اپای هر چند کوچک از مشکلات را باز کند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:علی رضا احمدی

نویسنده:علی رضا احمدی

گوینده:سهیلا سلاحورزی،بیتا علیشاهی

گزارشگران:احسان شیران،بهمن نجفی

صدابرادر:داود نظری،سامان کرمپوریان

تاریخ تولید: 14-1-1397