سن شروع بدنسازی

افرادی که علاقمند به فعالیت ورزشی هستند در هر سنی می توانند فعالیت های ورزشی کششی خود را به صورت مداوم و متناوب انجام بدهند.

والدین هنگامی که فرزندشان متولد می شود ورزش های کششی را با آنها انجام دهند تا از همان ابتدا بدنشان با ورزش کردن انس پیدا کند.

بزرگسالان هم باید ورزش هایی همچون پیاده روی را برای حفظ سلامتیشان انجام بدهند.

ورزش های سنگین مانند بدنسازی باید از سن خاصی شروع شود. به طور مثال: دختران از سن 9 سالگی و پسران از 13 سالگی شروع کنند تا دچار آسیب های بعد از ورزش کردن نشوند.