سوز چی بهار

برنامه فصلی سوز چی بهار( سبز مثل بهار)، بهر است بیا تا بهاری شویم. کاری از رادیو لرستان با محوریت: تغذیه مناسب در این فصل و مراقبتهای پزشکی و معرفی نوبرانه های بهاری

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سعیده رحمانپور

گوینده: عباس ملک فر

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 99/1/1