سیده ضحی ندروند

سیده ضحی ندروند فرزند عابدین متولد 10 شهریور ماه 1392 از خرم آباد است.