سیل لرستان

لرستان -گزارش توزیع نیاز های ضروری و کمک های مردمی به مردم سیل زدگان شهرستان پلدختر از طریق بالگرد #لرستان_دیار_همدلی #سیل_لرستان#پلدختر#معمولان#دورود #چگنی#شاهیوند#سیمره #کشکان #بخش_شاهیوند#بروجرد_الیگودرز

Loading the player...
سال تولید: 98
عوامل تولید:

لرستان -گزارش توزیع نیاز های ضروری و کمک های مردمی به مردم سیل زدگان شهرستان پلدختر از طریق بالگرد #لرستان_دیار_همدلی #سیل_لرستان#پلدختر#معمولان#دورود #چگنی#شاهیوند#سیمره #کشکان #بخش_شاهیوند#بروجرد_الیگودرز