شاه میرزا مرادی

شاه میرزا مرادی در سال 1307 هجری خورشیدی در روستای باباخانی از توابع شهرستان دورود در استان لرستان به دنیا آمد. خانواده او اهل نوازندگی و موسیقی بودن. وی ابتدا نواختن ضرب و کمانچه را نزد عموی خود محمدعلی آموخت. محمدعلی خود از نوازندگان معروف منطقه بود. اما بعدها به فراگیری سرنا نوازی نزد پدر خود، ولی مرادی روی آورد و تا آخر عمر ه نواختن سرنا ادامه داد. شاه میرزا مرادی به تاریخ 23 آذر 1376 خورشیدی درگذشت و در شهر دورود به خاک سپرده شد. شاه میرزا مرادی در سهرهای مختلف ایران مانند تهران، تبریز، سنندج و ارومیه به اجرای برنامه موسیقی دست زد. اما حوزه اجراهای وی به داخل ایران محدود نشد و در سالهای بعد اجراهایی در کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک و اتریش هم داشت.

شاه میرزا در معرفی فرهنگ غنی لرستان به جهان سهم بسزایی داشت. در جشنواره های فراوان شرکت کرد که در جشنواره ای در فرانسه برگزار شده بود با کسب رتبه نخست در سازهای بادی توانست لقب مروارید اقیانوس را دریافت کند. استاد شاه میرزا مرادی در 23 آذرماه 1376 بر اثر بیماری مزمن ریوی و نارسایی قلبی در گذشت. پیکر او بر روی دستان مردم مشتاق در گلزار 17 شهریور دورود به خاک سپرده شد.