شاپرک

برنامه شاپرک از تولیدات سیمای مرکز لرستان است که هر روز ساعت 10:15 به مدت 30 دقیقه از شبکه استانی افلاک پخش می شود.

این برنامه در فصل زمستان به صورت روتین پخش می شود.

دکور برنامه شامل فضتی یک محله که در آن یک مغازه سنتی است و صاحب آن یک پیرمرد مهربان به نام عمو رحیم می باشد و در کنار آن مغازه بچه های محل یک آدم برفی به شکل عروسک یم سازند (عروسک تن پوش به شکل آدم برفی).

 پس از رفتن بچه ها آدم برفی جان می گیرد و با عمو رحیم هم سخن می شود به نحوی که هر بار بین عمو رحیم و عروسک اتفاق تازه ای می افتد که او هیچ اطلاعی در مورد آن اتفاقات ندارد و از عمو رحیم سوال م