جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

شعرناب حافظ: دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را... (نوروز مبارک) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شعرناب حافظ: دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را... (نوروز مبارک)

#اشعار_ناب_حافظ:

دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینیم دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را آن تلخ وش که صوفی ام الخباثش خواند اشهی لنا و احلی من قبله العذارا هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی