شهید مجید جمشیدی

شهید مجید جمشیدی در سال 1342 در شهرستان الیگودرز دیده به جهان گشود و در تاریخ 23/11/1364 در منطقه عملیاتی فاو به شهادت رسید.

فرازی از وصیت نامه شهید:

یکی از ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران نقش شهادت در پیروزی و تداوم آن است. این همان بعدی است که تاکنون ابر قدرت ها و دشمنان انقلاب با جهان بینی مادی از شناخت واقعیت جهات معنوی آن عاجزند. شهادت میراث ائمه اطهار و اولیای خدا است که به امت مسلمان رسیده و برای آنان مرحله ای از کمال و فیض الهی است. من با کمال میل به این جبهه مقدس که برای پیروزی اسلام است می روم چون ما به خود تعلق نداریم یعنی خلق نشده ایم تا راحت طلب باشیم یا در پی آسایش دنیوی باشیم. آزمایش می شویم و اساسا رسالت و مسئولیتی که اسلام واگذار نموده در راه الله گام نهاده ایم و این مسیر خدایی را یک فریضه الهی می دانم و در این راه اگر دشمن را شکست دهیم پیروزیم و اگر شکست بخوریم به ظاهر شکست خورده ایم و هنوز هم پیروزیم و این نهایت شکر برای من است که در این راه به درجه رفیع شهادت دست یابم. اگر من شهید شدم در کنار دیگر شهیدان در گلزار به خاک سپرده شوم و هر کس دین اسلام را می خواهد و پیرو دین امام زمان و امام خمینی است باید در راه خدا جهاد کند و از مال و جان و فرزند بگذرد.

به پدر عزیزم وصیت می کنم که راه مرا ادامه بدهید چه از راه کمک و چه از راه امر به معروف و نهی از منکر که هر دو خوب است.

اما تو ای مادر، بعد از خدا مهربان ترین و عزیزترین افراد من هستی و من به وجود تو افتخار می کنم. ای مادرم اگر شهید شدم و یا سالم برگشتم برای تو افتخار است. مادرم حالا زمان آن است که در رفتنم رسالت زینب وار خود را نشان دهی. والسلام

Loading the player...