جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

شکست قلعه «مظفری»/ بنای قاجاری چشم‌به‌راه مرمت است - نمایش محتوای خبر

 

 

شکست قلعه «مظفری»/ بنای قاجاری چشم‌به‌راه مرمت است

شکست قلعه «مظفری»/ بنای قاجاری چشم‌به‌راه مرمت است

قلعه تاریخی مظفری شهرستان سلسله نیاز به مرمت دارد.