شیرین مثل کتاب

در این پادکست جهت تشویق و ترغیب کودکان به کتاب و کتابخوانی، موزیکال شادی پخش می شود.