صادقی خیاط لباس محلی

حاج امیر صادقی قدیمی ترین خیاط محلی خرم آباد است که از پنج سالگی نزد پدرش خیاطی را آموخته است که علاوه بر دوخت لباسهای محلی، کت و سلوار مردانه هم می دوزد.

Loading the player...