جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

صدای ادب و هنر لرستان در رادیو - نمایش محتوای خبر

 

 

صدای ادب و هنر لرستان در رادیو

صدای ادب و هنر لرستان در رادیو

لرستان کهن سرزمینی با آداب و رسوم دیدنی و شنیدنی است؛ رادیو لرستان برای بررسی و معرفی این داشته های ارزشمند و گنجینه های فرهنگی ،برنامه«جنگ ادب و هنر» را تولید و پخش می کند؛ عوامل این برنامه با کنکاش در آداب و رسوم  مناطق مختلف لرستان سعی می کنند مخاطب را هرچه بیشتر با این آداب و رسوم آشنا کنند؛این برنامه را کامیار جان احمدی تهیه می کند و جمعه هر هفته به مدت 45 دقیقه از ساعت 21 تا 21:45 دقیقه از صدای لرستان پخش می شود. در برنامه «جنگ ادب و هنر» به فراخور بررسی آداب و رسوم هر منطقه،زبانزدهای آن منطقه نیز بیان و با حضور کارشناسان مجرب در این حوزه درباره ی این زبانزدها گفتگو می شود.در بخش معرفی کتاب ، کتاب هایی در زمینه لرستان شناسی و آشنایی بیشتر با آداب و رسوم لرستان  معرفی می شود. در این برنامه تصنیف های محلی متنوع نیز پخش می شود و اخبار ادبی استان هم پیگیری  می شود.