صرفه جویی در آب

صرفه جویی در آب از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان است که هر روز به صورت میان برنامه به مدت 4 دقیقه از شبکه افلاک پخش می شود.

این روزها مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده است. به همین علت، اقدام برای صرفه جویی در مصرف آن نه تنها باعث کاهش هزینه می شود، بلکه برای کشور و نسل های آینده نیز مفید خواهد بود. با برخی راهکار می توان به سادگی به حل بحران کمبود آب کمک کنیم.

با توجه به اینکه خطر کم آبی و خشکسالی کشورمان را تهدید می