صله رحم

صله رحم یعنی پیوند خویشاوندی و نزدیکان است.

قبل از اسلام هم این نوع ارتباطات قومی و قبیله ای وجود داشته است. آنچه که اسلام توصیه داده است این است که ناخالصی ها پاک شود و خوبیها را برجسته کند. لذا تهذیب می کند و از آن طرف چیزهایی را اضافه می کند.

صله رحم موجب افزایش نعمت و طولانی بودن عمر می شود. صله رحم موجب ارتقای درجات انسانی می شود. پس ارتباطات باید بستر تعالی انسان شود.

Loading the player...