صورتک دختربچه

برای کشیدن صورتک دختربچه دایره ای بزرگ وسط کاغذ می کشیم. سپس دوتا بیضی کنار همدیگر برای چشمها و بیضی افقی کوچی برای بینی و همچنین یک بیضی عمودی کمی بزرگتر برای دهان دختربچه رسم می کنیم.

موهای زیبایش را با دوتا نیم دایره که تقریبا شکل برگ باشد می کشیم. اکنون دوتا منحنی برای ادامه موهایش به کار می گیریم. برای پاپیون کوچکی که روی موهایش باشد از دوتا مثلث استفاده می کنیم. بعد از کشیدن ابروها، دوتا دایره کوچک وسط بیضی ها برای چشمهایش رسم می کنیم.

بعد از اتمام کار همزمان قیچی و مقوا را می چرخانیم تا برش ها صاف و یکدست باشد. تمام خطهای مدادی را هم برش زده سپس کاغذ الگو را روی مقوا می گذاریم و دور تا دور مقوا را خط می کشیم و با قیچی برش می زنیم. تکه های رنگی را روی مقواها و کاغذهای رنگی جدا می کنیم که در اینجا صورت دختربچه را روی مقوای کرم رنگ و اجزای صورت و موهایش را روی کاغذهای رنگارنگ می گذاریم. به این ترتیب صورتک زیبای دختربچه آماده می شود.

Loading the player...