طبیعت معمولان

در 60 کیلومتری جنوب خرم آباد شهرستان معمولان واقع شده است که طبیعت بکر و زیبای آن با چشم اندازهای گوناگون چشمان مسافران خسته را به خود فرا می خواند و نا خود آگاه آنان را به سوی خود می کشاند این درختان زیبا و خیره کننده که در مسیر رودخانه کشکان روییده انددر اوایل فروردین طبیعت بکر منطقه را زیباتر نشان می دهد.

Loading the player...