ظروف قدیمی در لرستان

حمام یا گرمابه محلی است برای شستشوی تن و سر و صورت که تا قبل از عصر جدید بخشی از حوزه عمومی بود و ایرانیان از دیرباز به حفظ نظافت بدن و شستشوی همیشگی آن اهمیت فراوان می داده اند.

از جمله ظرف هایی که در قدیم برای شسنشو استفاده می کرده اند تاس جهت خیساندن حنا بوده است که در شب قبل از عروسی جشن مفصلی می گرفته اند و داماد و عروس به طور جداگانه به اتفاق دوستان و خویشان به حمام رفته و همگی سر و دستان خود را حنا می گذاشتند و در حمام به نشاط و شادی می پرداختند.

در کنار ظروف مسی، ظروف گلی هم وجود داشته است که برای پختن غذا از آن استفاده می کرده اند. همینطور برای ترشی انداختن از کوزه های کلی استفاده و در مراسم مختلف عروسی یا عزاداری از سینی های بزرگی که در زبان محلی به آن مجمعه گفته اند برای پذیرایی از مهمان، در آن غذا را سرو و جلوی مهمانهایی که معمولا سه نفر در کنار یکدیگر می نشسته اند قرار می دادند.

Loading the player...