رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

عربستان با ایران عاقلانه ارتباط برقرار کند - نمایش محتوای خبر

 

 

عربستان با ایران عاقلانه ارتباط برقرار کند

عربستان با ایران عاقلانه ارتباط برقرار کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: درصد زیادی از مردم عربستان به داعش گرایش دارند.

ابراهیم آقامحمدی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، افزود: پادشاه عربستان در موقعیتی فوت کرد که جهان اسلام درگیر بحرانهای ساخته شده دست استعمار است و کارگزاران دولت عربستان نیز از این مهم بیبهره نبودند.

وی با بیان اینکه کمکرسانی عربستان به برخی جریانهای افراطی از جمله داعش در ایجاد، راهاندازی و حرکت این جریان برای براندازی سوریه باعث شد که امروز داعش به بحران عمومی منطقه تبدیل شود، اظهار کرد: امروز عربستان موقعیت ویژهای دارد و این جریان بیتأثیر نبوده بلکه به عنوان خطری برای عربستان تبدیل شد چراکه درصد زیادی از مردم عربستان به داعش گرایش دارند.

آقامحمدی اضافه کرد: در حال حاضر اوضاع منطقه از جمله عراق و یمن به هم ریخته، انقلاب یمن بر افکار آزادیخواهانه عربستان تأثیر گذاشته است و نیاز است ملک سلمان همه این موضوعات را در کنار هم ببیند و با تجزیه و تحلیل تغییری در شیوه و روش حکومت عربستان دهد.

نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس ادامه داد: مسائل بیهوه در زمان ملک عبدالله بیجهت و بیمورد با  ایران بود و نقش او در کاهش قیمت نفت و غارت ثروت عمومی مسلمانان به ویژه مردم عربستان بیبدیل بوده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت اگرچه برای کشور ایران موجب ضرر و زیان شده اما این اقدام ملک عبدالله به ضرر حاکمیت عربستان و همه مسلمانان بوده و عربستان خود در این بین بیشترین ضرر را متحمل شده است، اظهار کرد: ملک سلمان باید با یک بررسی کارشناسانه و عقلایی قضیه را پیگیری و از برخی سیاستهایی که تاکنون در عربستان حاکم بوده تجدیدنظر کند در غیراینصورت عربستان آبستن حوادثی خواهد بود.

آقامحمدی گفت: عربستان باید با ایران عاقلانه ارتباط برقرار کند.