عروسک فانتزی کنفی

وسایل مورد نیاز:

گونی، پاره، کاموا، نخ و سوزن، الیاف، تکه های پارچه، کنف.

طرز درست کردن:

ابتدا روی پارچه سفید دایره ای می کشیم و دور تا دور /ان را برش می زنیم و کنف را داخل پارچه قرار می دهیم. دور تا دور کار را دوخته و گونی را روی آن می دوزیم و از کاموا برای موهایش استفاده می کنیم. سپس چشمهای عروسک را یم چسبانیم و برای دهان عروسک می توانیم از کاموای قرمز رنگ استفاده کنیم. به این صورت ابتدا چسب می زنیم سپس کاموای قرمز رنگ را روی آن می چسبانیم. برای گردن عروسک از پارچه سفید استفاده کرده و مقداری الیاف در آن میریزیم و آن را به پایین سر عروسک وصل می کنیم. سپس از کنف برای دست و پای عروسک استفاده می کنیم. برای لباس عروسک از تکه های پارچه هایی که داریم برش یم زنیم و استفاده می کنیم. پس پارچه مورد نظر را به صورت مثلث برش می زنیم و لباس عروسک را به اندازه بدن عروسک می دوزیم.