عروس های یک خانواده چه ارتباطی با هم داشته باشند

زمانی که ما ازدواج می کنیم وارد یک زندگی جدید می شویم. به همین دلیل بسیاری از شرایط تغییر می کند. از جمله این شرایط، نقش های ما در زندگی جدید است.باید  زمينه  ی محبت و دوستي را با رفتار و گفتار صبورانه و عاقلانه فراهم کنيم. تا با محبتي که به  هم عروس خود ابراز مي‌کنيم او را سرشار از آرامش ‌کنيم و به او اين اطمينان خاطر را بدهیم که او را به خاطر وجود دوست داشتني خودش دوست داريم و از اين طريق مي‌توانيم آرامش را به همسر و خانواده ی او هديه کنيم و موجبات شادي همسرمان را فراهم کنيم زيرا نشاط او در گرو رابطه صميمي بین اعضای خانواده اش  است.

رابطه بین جاری ها یکی از مهم ترین روابط درون خانواده است که معمولا تحت تاثیر تعامل های بهنجار و یا نا بهنجار خانواده شوهر شکل می گیرد.پس جاری ها باید احساس کنند با هم خواهر هستند و در محبت کردن به یکدیگر رقابت داشته باشند و از قیاس کردن و چشم به هم چشمی دست بردارند، تا زندگی مملو از آرامش و آسایش در کنار خانواده همسر داشته باشند.

Loading the player...