علل تنبلی چشم

هر علتی که باعث شود نوزاد یا کودک دید خوبی نداشته باشد باعث تنبلی چشم می شود.

شایع ترین علتی که باعث تنبلی چشم می شود معمولا عینکی بودن است. یعنی اگر قبل از هفت سالگی عینکی بودن کودکمان را تشخیص ندهیم بعد از سن هفت سالگی غیر قابل جبران خواهد بود و برای همیشه دیدش کم خواهد شد. البته علت های دیگری هم مثل آب مروارید، انحراف چشم و افتادگی پلک هم باعث تنبلی چشم می شوند.