علی کمالوند

علی کمالوند فرزند شمس الدین متولد 1 دی ماه 1391 از خرم آباد است.