عوامل زمینه ساز اعتیاد

یکی از سبک های تربیتی بسیار موفق در دنیا بوده است. خانواده به عنوان مهمترین راهکارهای پیشگیری از اعتیاد می باشد زیرا اولین ارتباط موثر و سازنده در دوران اولیه زندگی و مستمر، نوجوانی و جوانی را خانواده به عهده دارد.

خانواده الگوی رفتاری مناسبی برای فرزندان است. فرزندان بیشترین تاثیر را از محیط خانه می گیرند و عامل مهمی که زمینه ساز اعتیاد در فرزندان می شود کمبود محبت از طرف والدین است که باعث می شود فرد از خانه و خانواده دور شود و در جامعه به دنبال احساسات خود برود و خلاهایی که در خانواده اش به وجود آمده است را در محیط بیرون از خانه پر کند. از طرفی شکارچیان آسیب های اجتماعی در کمین چنین افرادی نشسته اند تا با ابراز محبت دروغین در روابط فرزندان رابطه نامطلوبی ایجاد کنند. مسئله دیگری که والدین باید مدنظر قرار بدهند بحث اعتدال در رفتارشان می باشد. زیرا با رعایت کردن این امر استقلال و بزرگ منشی را به فرزندانشان می دهند.

Loading the player...