غزه

...

Loading the player...
سال تولید: 1395/04/04
عوامل تولید:

خبری تلخ باز هم در صدر اخبار ...

وجدانهای خفته اعراب بیدار شوید ...

و باز هم غزه در تاریکی وحشتناک فرو رفت ...

اما ؛

غمگین نباشید کودکان بی پناه غزه ... آقای ما می آید ....و آن روز ، روز مرگ شیطانهای کوچک و بزرگ دنیاست ...

کودکان غزه کسی در راه است که با آمدنش بهار خواهد آمد و طبیعت طراوت از دست یافته اش را بدست خواهد آورد ...