فاطمه سرمدی

فاطمه سرمدی متولد سال 1365 از شهرستان دورود است که فعالیتهای هنری خودش را از سال 1385 با نمایش نذری به نام خاک به عنوان منشی صحنه آغاز کرده است و چهار سال پی در پی عنوان بازیگر اول استان را کسب کرده است.

Loading the player...