فرزانه طوس

فرزانه طوس برنامه ای است که به تفسیر ابیات شاهنامه فردوسی می پردازد. این برنامه با هدف زنده نگه داشتن کتاب ارزشمند شاهنامه از رادیو لرستان تهیه و پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :سیامک امرایی

گوینده : شهرزاد مظفری

کارشناس: دکتر مسعود سپهوندی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

تاریخ تولید: 1398