فشار خون بالا

فشار خون بالا یک وضعیت پزشکی است که در آن فشار وارد شده به دیواره رگها و فشار جریان خون از یک حد نرمال و پذیرفته بالاتر می رود.

این افزایش فشار باعث می شود قلب برای ایجاد گردش خون منظم تر و مناسب تر فشار بیشتری را اعمال کند و در نتیجه فشار بیشتری را هم تحمل کند که آسیب های بیشتری آن را تهدید خواهد کرد.

فشار خون بالا معمولا علامت ندارد و در نتیجه بیمار اطلاعی از بیماری خودش ندارد. به همین علت به آن قاتل خاموش گفته می شود. بی اطلاعی فرد از بیماری باعث می شود سایر قسمت های بدن مثل: قلب، مغز، عروق و حتی کلیه در معرض تهدید جدی قرار بگیرند.