جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

قالیباف در رابطه با رویکردهای دولت برای تقویت بعد اموزشی کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

قالیباف در رابطه با رویکردهای دولت برای تقویت بعد اموزشی کشور

??برای اجرای هر برنامه ای من جمله چالش بین علم و صنعت باید ببینیم باور و رویکردمان چیست

??در همین جلسه امروز صحبت ها نشان می دهد که دو تفکر وجود دارد

??یک تفکر وجود دارد که معتقد است که خیلی به منابع داخلی اعتقاد ندارد و بیشتر به خرج توجه دارد

??و یا نمی توانیم و بحث تفکر که نه از منابع استفاده کنیم و نمی توانیم از مشکلات ما است

??زمان شعار تمام شده است

??4 سال وعده و عدم تحقق وعده ها و حرف کافی است

??دولت مردم می گوید به اندازه کافی سرمایه داریم و می توانیم 5میلیون شغل ایجاد کنیم

??می توانیم سامانه کارانه ایجاد کنیم و یارانه قشر مستضعف را افزایش دهیم

??دولت مردم می گویند به اندازه کافی نیرو و توان داریم.