لرستان در مسیر توسعه

برنامه لرستان در مسیر توسعه از تولیدات سیمای مرکز لرستان است که  به مدت ۳۰ دقیقه از شبکه استانی افلاک پخش می شود. از آنجا که استان لرستان، استانی با قابلیت هایث فراوان خدادادی در زمینه های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، آبهای روان، آب و هوای معتدل، صنایع و معادن سنگ و دامپروری می باشد و لیکن بدلایل مختلف جزو استانهای توسعه نیافته می باشد به نحویکه از نظر بیکاری در سطح استانهای اول دارای جمعیت فروان بیکار است. لذا این برنامه در نظر دارد به آسیب های موجود که باعث این عقب افتادگی شده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... می پردازد. در این برنامه سعی داریم با حضور نماینده دولت و مراجعه به محل ها و مناطقی که کمتر توسعه یافته اند و در این زمینه مشکلات بیشتری دارند مورد بررسی قرار گرفته و از زبان مسئولین ملی و استانی ریشه و دلایل این معضلات و راهکارهای مختلف را ارائه دهیم.

Loading the player...
سال تولید: 98-4-1
عوامل تولید:

تهیه کننده : شهرام شادابفر