رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

لرستان پیشگام پرورش ماهی در قفس در میان استانهای غیرساحلی کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

لرستان پیشگام پرورش ماهی در قفس در میان استانهای غیرساحلی کشور

لرستان پیشگام پرورش ماهی در قفس در میان استانهای غیرساحلی کشور

رئیس روابط عمومی سازمان شیلات کشور گفت: لرستان پیشگام پرورش ماهی در قفس در میان استانهای غیرساحلی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کیهان پور در جریان بازدید از پروژه های شیلاتی لرستان اظهار داشت: رشد و گسترش پرورش ماهی در قفس و استفاده بهینه از آب های موجود در کشور از سیاست های راهبردی شیلات ایران است.

وی ادامه داد: در این راستا لرستان یکی از استانهای مستعد برای پرورش ماهی در قفس در منابع آبی کشور محسوب می شود.

رئیس روابط عمومی سازمان شیلات کشور عنوان کرد: با توجه به اجرای این طرح در لرستان می توان این استان را پیشگام پرورش ماهی در قفس در بین استانهای غیر ساحلی دانست.

کیارش بیرانوند مدیر کل شیلات استان لرستان نیز در بازدید رئیس روابط عمومی شیلات ایران از پروژه پرورش ماهی در قفس در محل سد ایوشان گفت: این پروژه اولین پروژه ماهی در قفس استان است که با مشارکت بخش خصوصی به ظرفیت حدود ۳۰تن در دوره در سد ایوشان اجرا شده است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت سدهای استان لرستان می توانیم بالاتر از چهار هزار تن تولید ماهی به روش پرورش در قفس در استان داشته باشیم.