ماده سفید مغز

تحقیقات جدید درباره کودکان 9 و 10 ساله نشان داده است افرادی که بیشتر آمادگی بدنی دارند ماده سفید مغزشان فشرده تر و بیشتر است.

گفتنی است که ماده سفید موجود در مغز مجموعه ای از عصب هاست که پیامهای عصبی را از یک قسمت مغز به قسمت دیگر می برد.

هر چقدر که قسمت سفید مغز بیشتر و فشرده تر باشد فعالیت های عصبی مغز سریع تر انجام می شود. این تحقیقات نشان داد آمادگی جسمانی بیشتر با فشرده تر شدن قسمت سفید مغز و در نتیجه حافظه ارتباط مستقیم دارد.