ماشین

برای کشیدن ماشین ابتدا یک نیم دایره بزرگ کشیده، بعد در داخل نیم دایره یک چهارگوش و در کنار مربع یک سه گوش می کشیم. برای چراغ های ماشین از دایره کوچک استفاده کرده و برای چرخ های ماشین هم می توانیم از دایره استفاده کنیم. سپس برای زیباتر شدن شروع به رنگ آمیزی می کنیم.

Loading the player...